Dịch Vụ

Sửa Chữa - Thay Thế Linh Kiện iPhone, iPad

Thay chuông Iphone 7

400,000 vnđ

Tìm hiểu thêm

Thay chuông Iphone 7 Plus

600,000 vnđ

Tìm hiểu thêm

Thay pin Iphone 6s Plus

350,000 vnđ

Tìm hiểu thêm

Thay pin Iphone 6s

350,000 vnđ

Tìm hiểu thêm

Thay Camera iPad Mini 3

400,000 vnđ

Tìm hiểu thêm

Sửa Lỗi Camera Trước iPad Mini 3

400,000 vnđ

Tìm hiểu thêm

Sửa Lỗi Camera Trước iPad Mini 2

300,000 vnđ

Tìm hiểu thêm

Thay Cụm Sạc iPad Mini 2

600,000 vnđ

Tìm hiểu thêm

Thay Cụm Dây Nguồn iPad Mini 2

300,000 vnđ

Tìm hiểu thêm

Sửa Lỗi Chân Sạc iPad Mini

500,000 vnđ

Tìm hiểu thêm

Sửa Lỗi Camera Sau iPad Mini

300,000 vnđ

Tìm hiểu thêm

Sửa Lỗi Camera Trước iPad Mini

300,000 vnđ

Tìm hiểu thêm

Thay Cụm Chân Sạc iPad 3

450,000 vnđ

Tìm hiểu thêm

Thay Cụm Dây Nguồn iPad 2

300,000 vnđ

Tìm hiểu thêm

Thay Chân Sạc iPad 2

400,000 vnđ

Tìm hiểu thêm

Sửa Lỗi Mic iPad 2

280,000 vnđ

Tìm hiểu thêm

Sửa Lỗi Camera Sau iPad 3

350,000 vnđ

Tìm hiểu thêm

Sửa Lỗi Camera Trước iPad 3

350,000 vnđ

Tìm hiểu thêm

Sửa Lỗi Chuông iPad 4

400,000 vnđ

Tìm hiểu thêm

Thay Cụm Sạc iPad Air

700,000 vnđ

Tìm hiểu thêm

Sửa Lỗi Sạc iPad Air 2

750,000 vnđ

Tìm hiểu thêm

Sửa Lỗi Camera Sau iPad Air 2

500,000 vnđ

Tìm hiểu thêm