Màn hình iPhone XS bị vỡ nên xử lý như thế nào

Màn hình iPhone XS bị vỡ nên xử lý như thế nào