Nên làm gì khi iPhone/ iPad bị tắt nguồn liên tục? Đây là cách khắc phục

Nên làm gì khi iPhone/ iPad bị tắt nguồn liên tục? Đây là cách khắc phục