Thay màn hình iPhone 6, 6 Plus mất bao lâu?

Thay màn hình iPhone 6, 6 Plus mất bao lâu?