Mua iPhone 11 64GB có đủ dung lượng cho bạn sử dụng hay không?

Mua iPhone 11 64GB có đủ dung lượng cho bạn sử dụng hay không?