Tuyển dụng

Tuyển dụng

Hiện có 05 vị trí đang tuyển dụng.

Nhân viên CSKH/Sale Online

  • Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2021
  • Nơi làm việc: TP.Hồ Chí Minh
Thu nhập: 6.000.000 -9.000.000

Trưởng nhóm Marketing

  • Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2021
  • Nơi làm việc: TP.Hồ Chí Minh
Thu nhập: 15.000.000 -25.000.000

Nhân viên TƯ VẤN BÁN HÀNG

  • Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2021
  • Nơi làm việc: TP.Hồ Chí Minh
Thu nhập: 6.000.000 -9.000.000

Nhân viên TIẾP NHẬN MÁY – THU NGÂN

  • Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2021
  • Nơi làm việc: TP.Hồ Chí Minh
Thu nhập: 6.000.000 -10.000.000

HỌC NGHỀ SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI

  • Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2021
  • Nơi làm việc: 667 Đường Ba Tháng Hai, Quận 10, Tp.HCM
Thu nhập: 0