Về Viện Di Động

Hình ảnh render của Samsung Galaxy A03s tiết lộ thiết lập ba camera và màn hình Inifinity-V

Hình ảnh render của Samsung Galaxy A03s tiết lộ thiết lập ba camera và màn hình Inifinity-V