Về Viện Di Động

Samsung Galaxy F52 5G chính thức ra mắt với Snapdragon 750G, màn hình 120Hz và RAM 8GB

Samsung Galaxy F52 5G chính thức ra mắt với Snapdragon 750G, màn hình 120Hz và RAM 8GB