Về Viện Di Động

Ai đã từng có ước mơ được lên Mặt Trăng và Livestream cho người dưới Trái Đất thì có thể hoàn toàn thực hiện được vì Nokia nhận được hợp đồng xây dựng mạng 4G trên Mặt Trăng

Ai đã từng có ước mơ được lên Mặt Trăng và Livestream cho người dưới Trái Đất thì có thể hoàn toàn thực hiện được vì Nokia nhận được hợp đồng xây dựng mạng 4G trên Mặt Trăng