Về Viện Di Động

Tai nghe AirPods có chống nước không? Làm gì khi AirPods bị vô nước?

Tai nghe AirPods có chống nước không? Làm gì khi AirPods bị vô nước?