AirTags và MacBook Silicon sẽ được Apple cho ra mắt vào tháng 11 năm nay

AirTags và MacBook Silicon sẽ được Apple cho ra mắt vào tháng 11 năm nay