Về Viện Di Động

Tính năng Always-On Display là gì? Cách bật/tắt như thế nào? Có tốn pin hay không?

Tính năng Always-On Display là gì? Cách bật/tắt như thế nào? Có tốn pin hay không?