Amazon đột ngột rút khỏi triển lãm di động toàn cầu MWC 2020

Amazon đột ngột rút khỏi triển lãm di động toàn cầu MWC 2020