Apple khắc phục nhiều lỗi trong bản iOS 13.6.1 và iPadOS 13.6.1 mới nhất

Apple khắc phục nhiều lỗi trong bản iOS 13.6.1 và iPadOS 13.6.1 mới nhất