Về Viện Di Động

Apple chính thức chặn hạ cấp từ iOS 14 xuống iOS 13, người dùng nên làm gì?

Apple chính thức chặn hạ cấp từ iOS 14 xuống iOS 13, người dùng nên làm gì?