Về Viện Di Động

Không bao lâu nữa Apple có thể tích hợp màn hình cảm ứng cho bàn phím của MacBook không cần trackpad

Không bao lâu nữa Apple có thể tích hợp màn hình cảm ứng cho bàn phím của MacBook không cần trackpad