Về Viện Di Động

Apple được cấp bằng sáng chế mới cho cảm biến vân tay Touch ID dưới màn hình, dự kiến sẽ xuất hiện trong iPhone 2021?

Apple được cấp bằng sáng chế mới cho cảm biến vân tay Touch ID dưới màn hình, dự kiến sẽ xuất hiện trong iPhone 2021?