Về Viện Di Động

Apple đang nghiên cứu biến AirPods thành “công cụ sức khỏe” để tăng cường thính giác

Apple đang nghiên cứu biến AirPods thành “công cụ sức khỏe” để tăng cường thính giác