Về Viện Di Động

Apple xác nhận iPhone 11 dùng dữ liệu BeiDou của Trung Quốc

Apple xác nhận iPhone 11 dùng dữ liệu BeiDou của Trung Quốc