Về Viện Di Động

Bàn phím Macbook bị liệt, không bấm được? Cách khắc phục sao cho đúng?

Bàn phím Macbook bị liệt, không bấm được? Cách khắc phục sao cho đúng?