Về Viện Di Động

Google ra mắt công cụ Bard đối đầu với “cơn bão” ChatGPT – Xu hướng chatbot ứng dụng AI đang lên ngôi?

Google ra mắt công cụ Bard đối đầu với “cơn bão” ChatGPT – Xu hướng chatbot ứng dụng AI đang lên ngôi?