Cách để xử lý màn hình iPhone X bị vỡ hoặc bị lỗi hiển thị màn hình

Cách để xử lý màn hình iPhone X bị vỡ hoặc bị lỗi hiển thị màn hình