Về Viện Di Động

Camera của Samsung Galaxy S21 sẽ “ăn đứt” Galaxy S20?

Camera của Samsung Galaxy S21 sẽ “ăn đứt” Galaxy S20?