Cần nên xử lý màn hình iPhone XS bị vỡ như thế nào?

Cần nên xử lý màn hình iPhone XS bị vỡ như thế nào?