Cập nhật iOS 15.2 có gì mới và bổ sung thêm những tính năng nào?

Cập nhật iOS 15.2 có gì mới và bổ sung thêm những tính năng nào?