Có nên chọn dịch vụ ép kính iPhone XR tại cửa hàng Viện Di Động?

Có nên chọn dịch vụ ép kính iPhone XR tại cửa hàng Viện Di Động?