iPhone 11 vượt mặt iPhone Xr để trở thành smartphone bán chạy nhất thế giới

iPhone 11 vượt mặt iPhone Xr để trở thành smartphone bán chạy nhất thế giới