Về Viện Di Động

Có nên mua iPhone 8 Plus cũ trong năm 2020?

Có nên mua iPhone 8 Plus cũ trong năm 2020?