Có nên sử dụng phần mềm diệt virus cho điện thoại thông minh hay không?

Có nên sử dụng phần mềm diệt virus cho điện thoại thông minh hay không?