Về Viện Di Động

Có nên thay pin Samsung khi pin bị chai không?

Có nên thay pin Samsung khi pin bị chai không?