Về Viện Di Động

Có nên vừa tắm vừa đeo tai nghe AirPods không? Những vấn đề cần lưu ý để sử dụng phụ kiện an toàn

Có nên vừa tắm vừa đeo tai nghe AirPods không? Những vấn đề cần lưu ý để sử dụng phụ kiện an toàn