Về Viện Di Động

Dòng Galaxy S Ultra đã chính thức thay thế cho dòng Galaxy Note trong năm 2022

Dòng Galaxy S Ultra đã chính thức thay thế cho dòng Galaxy Note trong năm 2022