Về Viện Di Động

Dòng iPhone 12 được cho là sẽ hỗ trợ điều hướng BeiDou của Trung Quốc???

Dòng iPhone 12 được cho là sẽ hỗ trợ điều hướng BeiDou của Trung Quốc???