Dòng iPhone 12 được cho là sẽ hỗ trợ điều hướng BeiDou của Trung Quốc???

Dòng iPhone 12 được cho là sẽ hỗ trợ điều hướng BeiDou của Trung Quốc???