Ép màn hình iPhone 6 Plus là gì?

Ép màn hình iPhone 6 Plus là gì?