Về Viện Di Động

Galaxy S20 ở độ phân giải cao nhất QHD+ không thể bật 120Hz

Galaxy S20 ở độ phân giải cao nhất QHD+ không thể bật 120Hz