Về Viện Di Động

Galaxy S20 Ultra hay 11 Pro Max sẽ là lựa chọn trong tầm giá 30 triệu?

Galaxy S20 Ultra hay 11 Pro Max sẽ là lựa chọn trong tầm giá 30 triệu?