Intel bị Hacker xâm nhập và rò rỉ 20gb dữ liệu mật trên internet

Intel bị Hacker xâm nhập và rò rỉ 20gb dữ liệu mật trên internet