Về Viện Di Động

iOS 16.5 có hao pin không? Có nên được update?

iOS 16.5 có hao pin không? Có nên được update?