Về Viện Di Động

Tin buồn cho nhà Táo: iPhone 12 mini không hỗ trợ 5G và giá khoảng 16.2 triệu đồng (700 USD)

Tin buồn cho nhà Táo: iPhone 12 mini không hỗ trợ 5G và giá khoảng 16.2 triệu đồng (700 USD)