Lỗi iPhone có tiếng xoẹt xoẹt khi sử dụng đàm thoại là do đâu?

Lỗi iPhone có tiếng xoẹt xoẹt khi sử dụng đàm thoại là do đâu?