iPhone có tiếng xoẹt xoẹt khi đàm thoại là do đâu?

iPhone có tiếng xoẹt xoẹt khi đàm thoại là do đâu?