iPhone đời cũ sẽ thiếu những tính năng gì khi update lên iOS 15

iPhone đời cũ sẽ thiếu những tính năng gì khi update lên iOS 15