Lại hoãn ra iPhone mới khiến kẻ khóc người cười

Lại hoãn ra iPhone mới khiến kẻ khóc người cười