Làm thế nào để tăng tốc độ xem video trên iPhone?

Làm thế nào để tăng tốc độ xem video trên iPhone?