Về Viện Di Động

Lỗi màn hình trên iPhone 15 – Liệu Apple có đưa ra động thái gì?

Lỗi màn hình trên iPhone 15 – Liệu Apple có đưa ra động thái gì?