Macbook 2021 của Apple sẽ có bộ sưu tập màu nổi bật như iMac

Macbook 2021 của Apple sẽ có bộ sưu tập màu nổi bật như iMac