Về Viện Di Động

Tin đồn MacBook bị cấm đem lên máy bay có thật không?

Tin đồn MacBook bị cấm đem lên máy bay có thật không?