Macbook sắp được Apple tích hợp tính năng Face ID

Macbook sắp được Apple tích hợp tính năng Face ID