Về Viện Di Động

Có nên mua MacBook trang bị bộ xử lý Intel không?

Có nên mua MacBook trang bị bộ xử lý Intel không?