Lo mải mê vuốt smartphone, nam thanh niên suýt nữa mất đi ngón tay cái

Lo mải mê vuốt smartphone, nam thanh niên suýt nữa mất đi ngón tay cái