Về Viện Di Động

Màn hình của Apple iPhone 12 sẽ trở thành Touch ID

Màn hình của Apple iPhone 12 sẽ trở thành Touch ID